تیم روبینا پردازش اکسین

مصطفی مولائی - تیم روبیکو

مصطفی مولائی

مدیر عامل
سروش روزی - تیم روبیکو

سروش روزی

مدیر فنی
داود بریهی - تیم روبیکو

داود بریهی

مدیر بخش نرم افزار
پدرام هاشم زاده - تیم روبیکو

پدرام هاشم زاده

core developer
داود توکلی - تیم روبیکو

داود توکلی

core developer