شرکت روبینا پردازش اکسین (روبیکو)

شرکت روبینا پردازش اکسین (روبیکو) از سال 1390، در حوزه فناوری اطلاعات شروع به فعالیت کرده و در این مدت به صورت پیوسته در حال گسترش زمینه های کاری و تقویت دپارتمان های خود در شاخه های مختلف بوده است. روبیکو در حال حاضر در حوزه های شبکه، امنیت شبکه، امنیت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، تولید محتوای دیجیتال به روش ابداعی، مشاوره و آموزش در قالب دپارتمان های مستقل فعال و در حال انجام پروژه های ملی و بین المللی می باشد.

گواهی نامه های روبیکو

نماد اعتماد الکترونیک

سازمات نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ریاست جمهوری
مرکز مدیریت راهبردی افتا

اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات

مشتریان روبیکو

مشتریان روبیکو - استانداری
مشتریان روبیکو - تامین اجتماعی
مشتریان روبیکو - پست بانک ایران
مشتریان روبیکو - ابر آروان
مشتریان روبیکو - بانک شهر
مشتریان روبیکو - تربیت مربی
مشتریان روبیکو - بانک آینده
مشتریان روبیکو - مپنا
مشتریان روبیکو - شرکت ارتباطات زیرساخت
مشتریان روبیکو - دیوان محاسبات
مشتریان روبیکو - آفتا
مشتریان روبیکو - فنی و حرفه ای
مشتریان روبیکو - رازی
مشتریان روبیکو - آبفا
مشتریان روبیکو - بیمه آسیا
مشتریان روبیکو - هفت تپه
مشتریان روبیکو - شرکت نفت
مشتریان روبیکو - دانشگاه پیام نور
مشتریان روبیکو - سازمان میراث فرهنگی
مشتریان روبیکو - پترو گستران افق
مشتریان روبیکو - آموزش و پرورش