مشاوره روبیکو

در شرکت ها و سازمانهای پیشرو در سطح دنیا حضور مشاوران خبره در حوزه های مختلف به منظور شناسایی و تغییر فرآیندهای معیوب و در نهایت استفاده بهینه از منابع اعم از سخت افزار، نرم افزار و مهمتر از همه نیروی انسانی، یک امر اجتناب ناپذیر می باشد. شرکت روبینا پردازش اکسین به منظور نیل سازمانها به اهداف مذکور در حوزه فناوری اطلاعات با بکارگیری کارشناسان زبده در این حوزه افتخار همکاری با سازمانها و شرکتهای مختلف در طول مدت فعالیت خود را داشته است.

مشاوره فناوری اطلاعات

متاسفانه مشاوره در اکثر سازمانهای کشور، یک جایگاه فرمایشی بوده که عمدتا در تصاحب افراد مسنی است که روزهای آخر خدمت خود را سپری می کنند؛ و یا در اختیار افرادی است که به صورت افتخاری با سازمانها همکاری می کنند. این دو رویکرد برای انتخاب مشاور، کاملا با فلسفه وجودی این جایگاه بسیار مهم در تناقض است.

فرم مشاوره روبیکو