مدیریت ریسک و نحوه اجرای آن و ارائه راهکارهای مدیریت ریسک توسط شرکت روبیکو در کنار مدیران محترم فناوری اطلاعات سازمان ها از خدمات روبیکو بوده تا هزینه تحمیل شده به سازمان ها را در زمان وقوع حوادث و اتفاقات به کاهش پیدا کند. به جرات می توان گفت از بین رفتن یک شبکه زیرساخت های حیاتی سازمان بر اثر بلاهای طبیعی (از قیبل سیل، زلزله و…) و یا خرابکاری های عمدی (آتش سوزی عمدی، نفوذ هکرها و…) و یا اتفاقات ناشی از خطایای انسانی (اتصالی برق، نشتی آب، طراحی نادرست دیتاسنتر و…) می تواند مسئولین فناوری اطلاعات آن سازمان را در چالشی ترین موقعیت خود قرار دهند. از آنجایی که این قبیل اتفاقات همیشه روی نمی دهند. لذا معمولا تا قبل از وقوع، هیچگونه برنامه ریزی برای مقابله با آن وجود ندارد. فرمول های نحوه ی هزینه کرد در مقابل هر ریسک شفاف نبوده و فرآیندهای از پیش تعریف شده ای برای مقابله با آنها وجود ندارد.

  • سازمان به چه میزان باید برای امنیت در مقابل هکرها هزینه کند؟
  • هزینه منطقی مقاوم سازی در مقابله با بلاهای طبیعی، چگونه محاسبه می شود؟
  • فرآیند مقابله با ریسک به صورت مرحله به مرحله و شفاف چگونه است؟

پاسخ این سوالات و سوالات مشابه به خوبی ضرورت وجود مدیریت ریسک را نمایان می سازد. کارشناسان شرکت روبیکو مفتخرند با ارائه راهکارهای مدیریت ریسک و نحوه اجرای آن در کنار مدیران محترم فناوری اطلاعات سازمان ها بوده تا هزینه تحمیل شده به سازمان را در زمان وقوع این قبیل اتفاقات به حداقل برسانند .