امروزه طراحی راهکارهای ساده امنیتی در بسیاری موارد کارایی لازم را برای سازمان نداشته و با وجود تحمیل هزینه های هنگفت به سازمان، نتایج مورد انتظار بدست نیامده است و به علت عدم ارتباط موثر تکنولوژی ها و تجهیزات امنیتی با یکدیگر به ناچار شاهد شکاف های امنیتی بسیار زیادی خواهیم بود.

یکی از موارد بسیار حائز اهمیت که به علت وجود این قبیل شکاف ها کماکان دغدغه حل نشده بسیاری از سازمان ها بوده، جدا سازی شبکه داخلی سازمان از شبکه های غیر مطمئن همچون اینترنت می باشد.راهکار های جدا سازی فیزیکی با وجود هزینه های سرسام آور نیز به شدت دارای ضعف بوده و عملا ناکارآمد می باشند. کارشناسان روبیکو با طراحی و پیاده سازی راهکار های پیچیده و جامع امنیتی در کنار سازمان های کشور بوده و این نوید را به مدیران محترم امنیت اطلاعات خواهند داد که با هزینه های بسیار پایین تر از راهکار های سنتی، می توان به یک زیر ساخت به مراتب امن تر و قابل اعتماد تری دست یافت.

کارشناسان خبره روبیکو خوشبختانه در آخرین سمینار امنیتی خود، با بررسی بیش از 10 ضعف امنیتی بسیار خطرناک در سازمان هایی که از شیوه های سنتی و یا مجازی جداسازی شبکه ها استفاده کرده بودند، با ارائه راهکار خود ضمن برطرف نمودن همه موارد مذکور موفق شدند هزینه پیاده سازی این زیر ساخت را نیز در مقایسه با راهکارهای سنتی به مراتب پایین تر بیاورند. این راهکار جامع به بهترین شکل ممکن از ورود سیستم ها و افراد غیرمجاز به درون شبکه جلوگیری می نماید. روبیکو با افتخار آمادگی کامل خود را جهت مشاوره، پیاده سازی و پشتیبانی از راهکار های مذکور را اعلام نموده و در راستای بزرگترین هدف دپارتمان امنیت خود یعنی صیانت از مرزهای مجازی این کشور تمام تلاش خود را خواهد نمود.