طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی از زیرساخت های شبکه های متوسط و بزرگ پیچیدگی های خاص خود را داشته و نیازمند داشتن سخت افزار و دانش مناسب در کنار تجربه می باشد. معمولا پیاده سازی غیراصولی زیرساخت منجر به کاهش بهره وری، افزایش هزینه و از همه مهم تر پیچیدگی مضاعف در نگهداری از آن گردد که می تواند علاوه بر تحمیل هزینه بالا به سازمان منجر به نیاز به نیروی انسانی بسیار زیاد به منظور پشتیبانی و نگهداری شبکه گشته و در نهایت نارضایتی کاربران را در پی خواهد داشت. روبیکو با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان زبده ی خود، همواره در کنار مدیران محترم فناوری اطلاعات بوده تا مشکلات مذکور برطرف و بالاترین میزان رضایتمندی کاربران حاصل گردد.