دپارتمان تولید محتوای روبیکو با ابداع متد آموزشی تجربه آموز Learn The Expereince) LTE) درصدد رقم زدن یک انقلاب آموزشی می باشد.

این متودولوژی که بر پایه ریزمحتوا (Microcontent) و آموزش تجربه بنا شده است؛ با ارائه ی بیش از 15 نوآوری در آموزش بزرگان این حوزه را به رقابت طلبیده است.

کسب جوائز و رتبه های متعدد در این مدت کوتاه (از سال 96 تاکنون) انگیزهی دو چندانی برای تیم تجربه آموز به منظور رقابت در بالاترین سطح آموزشی دنیا ایجاد کرده.

دپارتمان تولید محتوای روبیکو با کمال افتخار آمادگی تولید محتوا در سطح کلان سازمان ها را داشته و امیدوار است. بتواند با بهره گیری سازمان ها از این متودولوژی بازدهی سیستم آموزشی آنها را تا میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.