ویپ، روبیکو، voip، آموزش شبکه، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
voip
 • راهکارهای ترکیبی تلفن های سنتی ،سانترال و تحت شبکه
 • راهکارهای تلفن های تحت شبکه
 • ویدیو کنفرانس
سرورها و سیستم ها، روبیکو، آموزش شبکه، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
سرورها و سیستم ها
 • پیاده سازی شبکه های تحت دامین
 • آماده سازی شبکه برای انجام تست نفوذ
 • SCCM
امنیت شبکه، روبیکو، آموزش شبکه، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
امنیت شبکه
 • طراحی و پیکربندی فایروال ها و UTM
 • آماده سازی شبکه برای انجام تست نفوذ
 • مشاوره برای استقرار استاندارد ISMS
 • اراِیه راهکار های جامع امنیت شبکه
مجازی سازی، روبیکو، آموزش شبکه، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
مجازی سازی
 • ایجاد زیرساخت دسکتاپ های مجازی (VDI)
 • مجازی سازی نرم افزارهای کاربردی
 • ایجاد زیر ساخت سرور های مجازی
پیاده سازی شبکه، روبیکو، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات، آموزش شبکه
پیاده سازی شبکه
 • مشاوره در خرید ،استقرار و پشتیبانی تجهیزات شبکه و UTM
 • مشاوره ،پیاده سازی راهکار های مهاجرت به IPv6
 • راهکار مسیریابی و سویچینگ
 • بهینه سازی زیر ساخت شبکه
 • راهکار یکپارچه ارتباطی
 • راهکار شبکه بی سیم
 • مانیتورینگ
آموزش شبکه، روبیکو، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
آموزش شبکه
 • switching & routing تجهیزات سیسکو
 • دوره های ابتدایی امنیت +security و…
 • دوره های پیشرفته امنیت (CHFICEH)
 • دوره های ابتدایی شبکه (+NETWORK)
 • دوره های ابتدایی تا پیشرفته شبکه های بیسیم
 • دوره ها ی ابتدایی تا پیشرفته امنیت سیسکو
تامین تجهیزات، روبیکو، آموزش شبکه، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
تامین تجهیزات
 • تجهیزات شبکه و ارتباطی mikrotik
 • تجهیزات روتینگ و سویچینگ cisco
 • ذخیره سازهای HP EMC
 • سرورهای HP
 • ذخیره سازیHP
ذخیره سازی اطلاعات، روبیکو، آموزش شبکه، پروژه های شبکه، پروژه های فناوری اطلاعات
ذخیره سازی اطلاعات
 • راهکارهای پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات سرورهای مجازی
 • راهکارهای پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ابر ذخیره سازی اطلاعات SAAS
 • پیکربندیSAN storage

دریافت مشاوره و خدمات