پیاده سازی امنیت اطلاعات در سازمان ها یک امر بدیهی و ضروری است. در دنیایی که با ارزش ترین دارایی هرسازمان، اطلاعات آن می باشد، حتی تصور از بین رفتن، دستکاری و یا سوء استفاده از اطلاعات حیاتی برای مدیران آن سازمان وحشت آور است.

استراتژیک بودن موقعیت ایران هم از لحاظ سیاسی و هم جغرافیایی،کشور عزیزمان را در معرض حملات همیشگی نفوذ گران قرارداده است.افزایش بیش از پیش حملات هکری به سازمانها،وجود بد افزارها،افزایش دانش عمومی امنیت وسوء استفاده از آن توسط کارمندان مغرض یا ناراضی و البته حملات مهندسی شده، راهی جز طراحی و پیاده سازی یک مکانیزم دقیق امنیت اطلاعات پیش روی مدیران محترم امنیت اطلاعات سازمانها نگذاشته است.

تنوع بسیار زیاد تجهیزات امنیتی نرم افزارها و فرایندهای امنیت اطلاعات درکنار مسئولیت های روزانه کارشناسان و مدیران این حوزه،باعث شده است اغلب مدیران امنیت اطلاعات نتوانند با سرعت پیشرفت این حوزه حرکت کرده و ناگزیر به روز نخواهد بود که این موضوع در مواردی منجر به عدم اتخاذ بهترین تصمیم شده که البته این مورد می تواند تبعات زیادی را نیز به همراه داشته باشد.

شرکت روبینا پردازش اکسین (روبیکو) با در اختیار داشتن کارشناسان و طراحان زبده درحوزه امنیت اطلاعات مفتخر است در کنار مدیران محترم این بخش بوده و در فازهای مشاوره امنیت اطلاعات، طراحی زیر ساخت های امنیتی، انتخاب مناسب ترین تجهیزات امنیتی و تهیه LOM (List Of Material)، استقرار سامانه های امنیتی از قبیل SOC و SIEM و آموزش دوره های امنیت اطلاعات همراه مدیران محترم فناوری اطلاعات باشد.