داود بریهی - تیم روبیکو

داود بریهی

مدیر بخش نرم افزار

توانایی ها و استعدادها :

Joomla Component/Plugin/Template Developer

C/C++ and C# programming

PHP Programming

Laravel framework Development

JoomlaCMS C/M/P Development

JAVA Programming

Android Programming

Website Designing Using Joomla and Word-press CMSs

OpenCV , EmguCV, Image Processing

Networks+ 13. MTCNA – Introduction to Mikrotik router Boards

Embedded systems and development Boards

AVR Microcontrollers Programming

HardKernel Odroid Programming

Rasberry Pi Programming

Arduino Open Source Boards Programming ( Uno / Mega / Mini / Nano / Lilypad ) 

تجربه کاری :

  • پشتیبانی نرم افزار: شرکت مهندسین شبکه افزار سایان | اهواز | 2004-2006
  • بخش نرم افزار: شرکت مهندسین شبکه افزار سایان | اهواز | 2006-2008
  • برنامه نویس هوش مصنوعی و پردازش تصویر: ربات الکترونیک | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان | 2013-2015
  • توسعه دهنده جوملا و وردپرس: اٌکسین مهر | اهواز | 2015-2018

تحصیلات :

دیپلم: ریاضی و فیزیک

لیسانس: مهندسی نرم افزار کامپیوتر

فوق لیسانس: بیوانفورماتیک

دستاوردها :

3rd national Robotic Open Competition Of Kurdistan/Experiences Exchange Grade 1 – Kurdistan Iran 2014 15

3rd national Robotic Open Competition Of Kurdistan/UAVs League Grade 3 – Kurdistan Iran 2014

the 1st feizcub Robotic Competition/UAVs League Grade 3 – Kashan Iran 2014

مهارت ها :

javascript ( typescript / ECMAscript )

nodejs

mysql

mongodb

docker

php frameworks ( laravel / slim / code igniter )

wordpress plugin development

joomla extension development

react (react native / redux / nextjs / gatsby / styled components )

bootstrap

git / github

javascript mobile app development ( phonegap / cordova / ionic / react native )

سایر تیم روبیکو
مصطفی مولائی - تیم روبیکو

مصطفی مولائی

مدیر عامل

سروش روزی - تیم روبیکو

سروش روزی

مدیر فنی

پدرام هاشم زاده - تیم روبیکو

پدرام هاشم زاده

core developer

داود توکلی - تیم روبیکو

داود توکلی

core developer