مزایای آزمون آنلاین

با استفاده از سامانه آزمون علاوه بر مصرف کاغذ، در اختصاص دادن زمان برای طراحی، تایپ، برگزاری و تصحیح آزمون نیز صرفه جویی می کنید. همچنین هزینه های برگزاری و رفت و آمد  افراد شرکت کننده نیز کاهش می یابد. دیگر نیازی برای از بین بردن وقت مفید آموزشی به علت ارزشیابی نداشته و با ساخت آزمون آنلاین می توانید خارج از ساعات تدریس و حتی خارج از ساعت کار آموزشگاه و موسسه آزمون آنلاین برگزار کنید. همچنین می‌توانید از این سامانه برای برگزاری انواع تست های روانشناسی و … بهره ببرید.

به وسیله ساخت آزمون آنلاین شما می توانید در پایان آزمون، انجام تصحیح سوالات را به صورت خودکار و اتوماتیک کرده و گزارش نمرات افراد شرکت کننده را در قالب یک فایل اکسل به همراه مشخصات کاربر دریافت کنید.

معرفی سیستم آزمون آنلاین روبیکو
معرفی سیستم آزمون آنلاین روبیکو

امکانات آزمون آنلاین

 • تنظیم تاریخ و ساعت شروع و پایان آزمون
 • تعیین دسترسی عمومی و یا الزام ثبت نام برای آزمون
 • ایجاد کد ورود و دسترسی آزمون  در صورت تایید کد ورود درج شده توسط کاربر
 • دریافت گزارش نمرات و امتیاز های هر داوطلب به همراه مشخصات وی در یک فایل اکسل.
 • تعیین حداقل نمره قبولی
 • امکان فعال و غیرفعال کردن انجام دوباره آزمون و تعببن تعداد انجام دوباره در صورت عدم دریافت نمره قبولی
 • امکان فعال و غیر فعال سازی تعداد انجام آزمون پس از کسب نمره قبولی
 • ایجاد دسته بندی آزمون و همچنین امکان نمایش دسته بندی
 • امکان ایجاد تعیین سطح آزمون
 • امکان نمایش پاسخ درست سوال ها در پایان آزمون (در صورتی که آزمون ها دسته بندی شده باشند پاسخ با توجه به دسته بندی آزمون نمایش داده میشود)
 • نمایش آمار به صورت درصد پاسخ صحیح
 • نمایش نوار پیشرفت در آزمون های چند صفحه ای
 • نمایش صفحه بندی با شماره صفحات و فعال شدن صفحه ای که در حال نمایش است
 • امکان پیروی از قالب سایتی که آزمون درآن قرار میگیرد
معرفی سیستم آزمون آنلاین روبیکو
معرفی سیستم آزمون آنلاین روبیکو

درج انواع سوالات شامل:

 • سوال با پاسخ های چند گزینه ای و انتخاب تنها یک گزینه به عنوان پاسخ
 • سوال با پاسخ های چند گزینه ای و امکان انتخاب چندین گزینه به عنوان پاسخ
 • امکان آپلود فایل توسط آزمون دهنده
 • امکان بارم بندی سوالات
 • سوال با پاسخ هایی به صورت منوی آبشاری و انتخاب تنها یک گزینه
 • امکان ایجاد جدول بندی سوالات (درج سوالات متفاوت به صورت افقی و انتخاب پاسخ از بین ستون های درج شده در مقابل سوالات)
 • امکان ایجاد فیلد به صورتی که تکست وارد شده توسط کاربر به صورت ستاره نمایش داده شود و محتوای اصلی وارد شده نمایش داده نشود
 • امکان ایحاد سوال با پاسخ به صورت متن تک خطی
 • امکان ایجاد سوال با پاسخ به صورت متن چندین خطی
 • امکان پاسخ به صورت انتخاب یک عکس از چندین عکس به صورت گزینه های متفاوت
 • امکان پاسخ به صورت انتخاب چندین عکس از عکس های موجود به صورت گزینه های متفاوت
معرفی سیستم آزمون آنلاین روبیکو
معرفی سیستم آزمون آنلاین روبیکو